De crisis en het examen: artikel NRC 18 mei 2016

DeCrisis

Klik hier voor het hele artikel.

Column van Coen Teulings in NRC 11 mei 2016

HetGelijkVanArnoldHeertje

                                      Klik hier voor het hele artikel.

Arnold Heertje in MAX-programma Recht van Spreken

Uitzending gemist?

Nederlands econoom, hoogleraar en columnist Arnold Heertje blikt op NPO 2 in het MAX-programma Recht van Spreken terug op zijn werk en leven. Heertje werd mede bekend door zijn oppositie tegen de Betuwelijn en zijn lesboek De Kern van de Economie.

Uitzending bekijken

De Kern van de Economie voor de beste voorbereiding op het examen

Het College voor Toetsen en Examens heeft onlangs de voorbeeldopgaven voor de examens economie van 2017 gepubliceerd. U kunt deze downloaden op de website van het CvTE.

Om deze voorbeeldopgaven te maken heeft het CvTE dezelfde behandeling van de korte- en langetermijn-Phillipscurve gevolgd zoals uiteengezet in de paragrafen 16.12 en 16.13 van De Kern de van Economie.

Het is ook een uitwerking van ‘Strategisch inzicht’ (modelmatig en korte- en langetermijn, veronderstellingen en conclusies) en volledig afwijkend van de eindexamens van de laatste 20 jaar. Het is in overeenstemming met de analytisch-instrumentele behandeling van de economie en de examinering daarvan bij VWO en ook bij HAVO, zoals met De Kern van de Economie wordt mogelijk gemaakt.

 

VECON-Studiedag

Ook dit jaar stond WalburgPers Educatief op de VECON-Studiedag. Er was veel belangstelling voor De Kern van de Economie. We hebben veel docenten gesproken en er zijn de nodige beoordelingsexemplaren aangevraagd. De auteur Arnold Heertje gaf samen met Ton van Haperen ook een workshop over het vernieuwde examenprogramma.

VECONdag2016

De belangstelling voor deze workshop was zo groot, dat de VECON heeft besloten om de workshop in het auditorium te houden, zodat alle belangstellende docenten de workshop konden volgen. Van de 200 HAVO/VWO-docenten waren er dan ook 120 bij deze workshop aanwezig.

 

PICT0040

Foto: © Fred Spanjerberg

‘Het niveau gaat omhoog’

In de workshop heeft Arnold Heertje de zaal de ommezwaai in het economieonderwijs voorgehouden en uitgesproken als verwachting van de examens in 2017 voor HAVO en VWO. Ook heeft de auteur het “Strategisch inzicht” behandeld. ‘Het niveau gaat omhoog door de manier waarop economie behandeld en gevraagd wordt’, aldus Arnold Heertje,

De auteur knoopte aan bij de economie als wetenschap met prachtige Nobelprijzen, zoals Alvin Roth, allocatie nieren. Hij sloot af met een opmerking over de VECON dat op kruispunt van wegen staat of a) voortgaan op de weg van de laatste 30 jaar of b) de verandering van het CvTE (macro-economie, monetaire economie, modelmatig ) en het hogere niveau oppakken en uitwerken in het belang van de leerlingen en de arbeidsvreugde van de docenten. 

Interview met Dr. Arnold Heertje

Dr. Arnold Heertje vertelt over zijn leermethode voor het HAVO en VWO De Kern van de Economie

 

In het interview geeft Dr. Arnold Heertje aan hoe traag veranderingen tot stand komen in de eisen voor het vak, waardoor tussen 2005 en 2015 de lesstof niet werd gewijzigd ondanks de heftige crisis.
Er wordt onder andere ingegaan op het populaire onderwerp geldcreatie, dat goed wordt uitgelegd in De Kern van de Economie.
Andere onderwerpen die aan bod komen zijn het functioneren van het depositogarantiestelsel, marktwerking, de kringloopeconomie en de waarde van de economische wetenschap.