Belangrijk bericht inzake brief CvTE 19 november jl.

Op 19 november heeft u een brief ontvangen van het College voor Toetsen en Examens, waarin uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de wijzigingen voor het Examenprogramma in 2017 aanzienlijk verder gaan dan die van 2016.

De verandering ten aanzien van het Centraal Examen in 2017 is groter. De syllabus voor 2017 (gepubliceerd in concept opwww.hetcvte.nl en definitief op Examenblad.nl heeft met name een verandering ondergaan ten aanzien van de domeinen H en I (macro-economie). Het College van Toetsen en Examens gaat ervan uit dat in het Centraal Examen 2017 volledige opgaven en/of losse opgaven op basis van de nieuwe specificaties zullen worden opgenomen, vanzelfsprekend naast vragen of opgaven over de domeinen D, E, F en G, evenals H en I in combinatie met domein A. Door het CvTE en Cito zullen binnenkort voorbeeldvragen worden gepubliceerd over de domeinen H en I met het oog op de CE in 2017.


In tegenstelling tot de verwachting zoals die bij veel docenten hierover bestaat, zal het Centraal Examen in 2017 wel degelijk volledige opgaven bevatten over de domeinen H en I. Dit betekent dat leerlingen uit zowel 4/5 vwo als 4 havo op hun examen met deze wijzigingen worden geconfronteerd. 

De Kern van de Economie

De geheel herziene vierde druk van De Kern van de Economie sluit als enige economiemethode nu al integraal aan op deze nieuwe eisen. De nieuwe vierde druk van De Kern van de Economie voorziet in alle eindtermen van het examenprogramma voor 2017. De betrokkenheid van de auteur bij het nieuwe karakter van de eindexamens in 2017 is een waarborg voor de leerlingen dat zij beslagen ten ijs komen en maakt het op zijn minst de moeite waard kennis te maken met De Kern van de Economie

Los van het grondig behandelen van de domeinen H en I – in een heldere en toegankelijke stijl – voorziet De Kern van de Economie in de behoefte aan een solide, zorgvuldige, actuele en verantwoorde behandeling van de leerstof voor vwo en havo. In de examenvragen vanaf 2017 zal ook het strategisch inzicht van de leerlingen worden getoetst, De Kern van de Economie behandelt eveneens alle benoemde aspecten van het strategisch inzicht. (zie syllabus havo en vwo, kopje "strategisch inzicht").

Wij komen graag langs voor een schoolbezoek om u te informeren over de passende oplossing die De Kern van de Economie u en uw leerlingen kan bieden. Bent u geïnteresseerd in De Kern van de Economie maar mag u aankomend schooljaar nog geen nieuwe methode invoeren? Neemt u dan contact met ons op, zodat wij samen naar een mogelijke oplossing kunnen zoeken.