Zorgen over de eindexamens VWO en HAVO in 2017

Voor de meeste leerlingen zijn de eindexamens een feest. Zij ronden met succes een cruciale fase in hun leven af, door een finale proeve van bekwaamheid af te leggen.
 
Dit jaar is voor de eindexamens economie de situatie minder rooskleurig. Hoewel door het Kabinet, het CvTE en het Cito bij herhaling de nieuwe eindexameneisen, alsmede het verhoogde niveau van examinering voor havo en vwo kenbaar zijn gemaakt aan de scholen, de secties economie en de docenten, wordt het nieuwe programma door een groot aantal leraren niet serieus genomen. Dat gaat ten koste van de leerlingen, die geheel zelfstandig voor de nieuwe opgaven worden geplaatst. Onlangs deelde de voorzitter van het sectiebestuur Algemene Economie van de Vecon mede, dat het verzoek van de Vecon-leden om bijscholing voor onderwerpen als de korte en lange termijn Phillipscurve, NAIRU, de modelmatige aanpak en de Gini-coëfficiënt niet worden gehonoreerd, omdat de ‘actieve participatie van het sectiebestuur in een bijscholingscollege aan collega’s of Vecon-leden weinig of geen inhoud heeft”. De sectie laat de leraren in de kou staan.
Wat men hier ook van vindt, de leerlingen zijn in mei bij het vak economie de dupe. Zij kunnen opgaven niet maken, omdat hun docenten de vereiste stof onvolledig hebben behandeld en omdat de vereiste theoretische diepgang niet is geboden. Sommige scholen nemen het initiatief de dreigende lacune alsnog op te vullen, ten behoeve van de leerlingen. Maar het merendeel van de scholen is straks aangewezen op de noodmaatregelen van het Kabinet, het CvTE en het Cito.
 
Arnold Heertje.

Duidelijkheid van de Vecon over het examenprogamma 2017 en 2018

Voor de Vecon staat vast dat ‘het 2017-programma ook ongewijzigd voor 2018 zal gelden’. Zo valt te lezen in Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, Nr.6 november 2016, pagina 11.

Verderop in het artikel: ‘De Vecon is altijd voorstander geweest van het vooral bij vwo-leerlingen bevorderen van modelmatig denken.’ Voorbeelden van modellen die worden genoemd zijn onder andere de Phillipscurve en Keynes. Beide modellen worden uitvoerig behandeld in De Kern van de Economie.

De voorzitter van VECON, mevrouw Jeannet Hommel liet ons weten:

Leerlingen en docenten economie hebben geen andere keus dan zich op de door het CvTE vastgestelde programma (de inhoud van de syllabi voor havo en vwo) voor de eindexamens in 2017 en 2018 voor te bereiden.’

Dat betekent dat de leerlingen op een iets hoger, modelmatig niveau worden geëxamineerd en ook macro-economische opgaven kunnen verwachten, die minder tekst verklaren en het maken van eenvoudige sommetjes met zich brengen.

 
Op examenblad.nl zijn de sylllabi centrale examen economie 2018 havo en vwo gepubliceerd door de CvTE. Daarmee wordt ons inziens de kwaliteitsinhaalslag die is ingezet in 2017 voortgezet.

Voorbeeldopgaven centrale examens 2017

Op de website van het CvTE zijn de voorbeeldopgaven en correctievoorschrift te vinden. Om deze voorbeeldopgaven te maken heeft het CvTE dezelfde behandeling van de korte- en langetermijn-Phillipscurve gevolgd zoals uiteengezet in de paragrafen 16.12 en 16.13 van De Kern de van Economie. Het is ook een uitwerking van ‘Strategisch inzicht’ (modelmatig en korte- en langetermijn, veronderstellingen en conclusies) en volledig afwijkend van de eindexamens van de laatste 20 jaar. Het is in overeenstemming met de analytisch-instrumentele behandeling van de economie en de examinering daarvan bij VWO en ook bij HAVO, zoals met De Kern van de Economie wordt mogelijk gemaakt.


Erg leuk artikel in Onderwijsblad – oktober 2016

Foto artikel onderwijsbladkopie
‘Ik hang aan zijn

lippen. Nog steeds’

 

De wijze waarop Arnold Heertje (82) het vak
economie leven inblies, is tot op heden een
inspiratiebron voor journalist Bernard
Hammelburg (68) van BNR Nieuwsradio.

Behoedzaam neemt Arnold Heertje het afstapje naar de beroemde privébibliotheek in zijn huis. Op zijn armen rust een kleine halve meter schooldocumenten. “Ik spreek graag op basis van feiten”, zegt de emeritus hoogleraar. “Eenvoudigweg om het onbetrouwbare geheugen te corrigeren. Beelden en herinneringen kunnen afwijken van de realiteit.”
Van 1958 tot 1968 gaf Heertje les op het Joods Lyceum Maimonides waar Bernard Hammelburg in 1965 begon in het vierde jaar van de HBS- b(èta). Er heerste saamhorigheid. Leerlingen uit verschillende leerjaren hielpen elkaar.
Bernard was leergierig: Kafka las hij in het Duits. En initiatiefrijk: hij hield vrijwillig spreekbeurten over onderwerpen die hem fascineerden. In het keurslijf van een schoolstructuur paste hij niet. “Voor de schwere Wörter haalde ik enen.” Heertje bladert in de papieren op zijn schoot. Gnuift. “Je kan mij niets wijsmaken. In ’66 was je eindcijfer voor Duits een 7.” Hammelburg weet ineens weer hoe dat kan. “De docente waardeerde mijn inzet en besloot de woordjes niet meer mee te tellen.”
Heertje herinnert zich Bernard als een ‘attente, aandachtig luisterende leerling met gevoel voor humor’. “Zo gauw er iets grappigs gebeurde, barstte hij in lachen uit.” Bijvoorbeeld bij deze vraag tijdens een proefwerk: ‘Een gezonde en in het weiland lopende koe struikelt over een touw. Is dit een economisch verschijnsel?’
De vraag stamt uit ‘De Kern van de economie’ – het bestsellerschoolboek van Heertje dat vorig jaar opnieuw werd uitgegeven voor havo en vwo. “Uiteindelijk ging de vraag over schaarste: hoe groot is de invloed van één koe op de totale melkproductie? De afname moest je vertalen in een assenstelsel.” De vraag kenmerkt de visie van Heertje die leerlingen wilde laten nadenken. Als het antwoord daar blijk van gaf, deelde hij punten uit.
Hammelburg: “Wat ik onbegrijpelijk vind, is dat ik destijds richting de bètavakken ben geduwd, terwijl ik een uitgesproken alfa was.” De cijferlijsten tonen zevens en achten voor de talen, vieren en vijven voor de bètavakken. “Toch was iedereen er zeker van dat ik een bèta-jongen was.”
Heertje bestudeert opnieuw de documenten en corrigeert het geheugen van zijn oud-leerling. “In je examenjaar had je een 8 voor economie, het hoogste cijfer van de klas. Vooral in de combinatie economie-wiskunde was je goed.” Een eyeopener voor Hammelburg. “Van nature begreep ik bèta, maar ik moest er wel wat voor doen.” Heertje vervolgt: “Ik kan me jou, ook in je maatschappelijk functioneren als journalist, niet voorstellen zonder die bètaopleiding. Je exacte attitude komt terug in de precisie, nauwkeurigheid en systematische manier van werken.”
Voor Hammelburg is Heertje de leerkracht die het vak economie met veel liefde tot leven bracht. Slimme opmerkingen beloonde hij met applaus van een opwindaapje dat standaard in zijn tas zat. Het waren hilarische momenten. Aan de vraag met de koe denkt Hammelburg nog vaak aan terug, ‘omdat schaarste bij vrijwel alle onderwerpen een rol speelt’. Hij noemt zijn oud-docent ijzersterk in het vertalen van maatschappelijke fenomenen naar pure economische waarde. “Ik hang aan zijn lippen. Nog steeds.”

Bron: http://www.aob.nl/default.aspx?id=66

Natuur en milieu worden weggecijferd - interview in 'Milieu'

NeM foto

Interview met Arnold Heertje in het septembernummer van het tijdschrift MILIEU.

Ons economisch beleid is volledig gericht op groei in enge betekenis. Prof.dr. Arnold Heertje ergert zich daar mateloos aan. ‘Dat betekent dat alleen zaken die in geld zijn uit te drukken meetellen. Niet-calculeerbare zaken als natuur, cultuur, milieu en leefbaarheid worden weggecijferd. Dat moet radicaal veranderen. Het gaat niet alleen om werk of meer productie. Alles wat relevant is uit het oogpunt van behoeftebevrediging hoort in samenhang te worden afgewogen’...

Download hier het hele artikel.

BACK TO SCHOOL

Back to school foto

 

De zomervakantie is (bijna) afgelopen en u als docent bent zich druk aan het voorbereiden op het aankomende schooljaar. Dit schooljaar wordt het voor de docent economie een extra uitdaging. U moet uw leerlingen immers goed voorbereiden op de nieuwe examens die vanaf 2017 (aankomend jaar) gelden. Bent u gebruiker van De Kern van de Economie?

Registreer u dan als docent zodat u tijdig over een docentenaccount beschikt. Met een docentenaccount krijgt u toegang tot het tabblad Docent. Hierin vindt u gratis en digitaal de Docentenhandleiding en de Uitwerkingen op alle opgaven uit de leerboeken. Heeft u ook de Toetsen van de Kern besteld voor een éénmalig bedrag van € 169,- per schoollocatie of heeft een jaarlicentie van Digibord aangeschaft voor € 149 per jaar? Dan vindt u deze ook digitaal in het tabblad Docent middels het inloggen met uw persoonlijke gegevens.

Toetsen en Digibord kunt u alleen bij Uitgeverij WalburgPers Educatief bestellen per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..