Privacyreglement rondom digitale leermiddelen

PRIVACYVERKLARING 

Welkom bij Uitgeverij WalburgPers Educatief.

WalburgPers Educatief is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door WalburgPers Educatief bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van WalburgPers Educatief, dan zullen zij zeer waarschijnlijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

WalburgPers Educatief heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0 ’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. WalburgPers Educatief is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal WalburgPers Educatief altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

WalburgPers Educatief is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van WalburgPers Educatief wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor onderwijs. WalburgPers Educatief hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Privacy Bijsluiters

 In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters en de Privacy Bijsluiter Beveiliging leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

  • Download Privacy Bijsluiter 1 - SV Digitaal
  • Download Privacy Bijsluiter 1 - Sprekend verleden digitale licenties docenten
  • Download Privacy Bijsluiter 1 - Sprekend verleden iPad-lcienties
  • Download Privacy Bijsluiter 1 - De Kern van de Economie Diagnostische Toetsen
  • Download Privacy Bijsluiter 2 - Beveiliging

Invulinstructie

  • Download de nieuwe Verwerkersovereenkomst en de betreffende bijlagen
  • Vul de verwerkersovereenkomst in en print deze twee keer
  • Stuur de twee ondertekende verwerkersovereenkomsten naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of per post

WalburgPers Educatief
t.a.v. Verwerkersovereenkomst scholen
Antwoordnummer 87
7200 VB  ZUTPHEN

  • U ontvangt een door ons ondertekend exeplaar retour voor uw administratie

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

WalburgPers Educatief verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het  onderwijs. Bekijk hier onze overige privacyverklaringen die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

WalburgPers Educatief
t.a.v. Henk de Koning
Postbus 4159
72010 BD Zupthen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0575-519952

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018.