Oefenopgave voor het Economie-examen van De Kern van de Economie

Een goede voorbereiding is het halve werk

In het economie-examen van 2017 stond een uitgebreide opgave over de over de korte- en langetermijn-Phillipscurve. Om deze opgave te maken heeft het CvTE dezelfde behandeling van de korte- en langetermijn-Phillipscurve gevolgd zoals uiteengezet in De Kern van de Economie deel 2 VWO in paragrafen 16.12 en 16.13.  

Het examen van 2017 was ook een uitwerking van ‘Strategisch inzicht’ (modelmatig en korte- en langetermijn, veronderstellingen en conclusies) en volledig afwijkend van de eindexamens van de laatste 20 jaar. Het is in overeenstemming met de analytisch-instrumentele behandeling van de economie en de examinering daarvan bij VWO en ook bij HAVO, zoals met De Kern van de Economie wordt mogelijk gemaakt.

Oefenopgave voor het Economie-examen van De Kern van de Economie

The Brexit 

Na de grote belangstelling voor de Oefenopgave examen economie over macro-economie van vorig jaar hebben wij ook dit jaar weer een prachtige Oefenopgave voor het economie-examen gemaakt en aan onze gebruikers toegezonden. Ditmaal over het onderwerp The Brexit.

Wilt u de Oefenopgave voor het examen ook gratis ontvangen? Dat kan!

Klik hier voor het invullen van de enquête en wij zenden u als dank de Oefenopgave toe.

De Kern van de Economie – Onderbouw

KvdE Onderbouw

De Kern van de Economie - Onderbouw is bestemd voor gebruik in klas 3 havo/vwo. Doelstelling is om leerlingen met het oog op hun profielkeuze voor de bovenbouw enthousiasme bij te brengen voor Economie. De uitgave geeft een goed beeld van wat het vak Economie in de bovenbouw inhoudt en legt een goed fundament voor elke methode in de bovenbouw en voor De Kern van de Economie in het bijzonder. De inhoud vormt een doorlopende leerlijn met het programma in de bovenbouw. De Kern van de Economie – Onderbouw bestaat uit een leerlingenboek voor havo/vwo 3 met daarnaast de uitwerkingen, toetsen en iPadversie van het boek.

Te beoordelen vanaf najaar 2018

Vraag hier alvast uw beoordelingsexemplaar van De Kern van de Economie – Onderbouw.